* Onze producten worden in principe binnen 14 dagen dagen geleverd, mits anders is overeengekomen. Indien een product niet tijdig leverbaar is wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Voor speciale verpakkingen of grote afnames is de levertijd altijd in overleg.

* Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en in euro’s tenzij anders is overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. 

* Voor leveringen in België hanteren wij de tarieven van TNT Post op basis van gewicht. Zie onderstaande tabel.  

 

 • België
  Binnen België werken wij met De Post. Verzending gebeurt zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
  Dit zijn de belangrijkste tarieven:
  - 0 tot 2 kg: 6,00 €
  - 2 tot 10 kg: 7,00 €
  - 10 tot 30 kg: 10,50 €

 • Nederland
  Voor verzending naar Nederland werken wij met PostNL. Verzending gebeurt zodra wij uw betaling hebben ontvangen.
  Dit zijn de belangrijkste tarieven:
  - 0 tot 10 kg: 8,60 €
  - 10 tot 30 kg: 14,90 €
   
 • Geen verzendkosten bij besteding van 75 euro!
  Woon je in België of Nederland en bedraagt uw webbestelling 75 euro of meer? Dan verzenden wij gratis in deze landen (pakketjes t/m 10 kg)
   
 • Andere landen?
  Wij leveren ook in andere landen. Wil je uw vrienden of familie of jezelf verrassen in het buitenland? Dan kan dit aan voordelige tarieven.
   

 

Verpakkings- en administratiekosten kennen wij niet. Indien u voor "zelf afhalen" heeft gekozen vallen uiteraard de verzendkosten weg. 

* Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit enz. zijn geen reden tot afkeuring.

* Wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijvingen, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden.

* Eventuele tekortkomingen of beschadigingen dienen direct na ontvangst schriftelijk aan Arte di Loco te worden gemeld.

* Voor eventuele acties geldt zolang de voorraad strekt.

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "ARTE DI LOCO" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.artediloco-webshop.be. "ARTE DI LOCO" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.artediloco-webshop.be te wijzigen.
www.artediloco-webshop.be is eigendom van ARTE DI LOCO, Annik Bogaerts, Kromstraat 21,Eindhout, Belgie BTW BE 0818 609 229. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
2. Overeenkomst tussen u en "ARTE DI LOCO"
Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "ARTE DI LOCO" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening FORTIS:001-540558-78 (IBAN: BE69-0015-4075-5878 ; BIC: GEBABEBB). Wij raden u aan om op uw overschrijving uw naam en ordernummer te vermelden.
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien "ARTE DI LOCO" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
"ARTE DI LOCO" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.
3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door "ARTE DI LOCO" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. "ARTE DI LOCO" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. "ARTE DI LOCO" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.
"ARTE DI LOCO” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
4. Betaling en betaalwijze
De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.
Betaling kan via overschrijving op onze rekening 001-5407558-78. Betaling kan enkel in Euro.
5. Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via Taxipost Secur.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met "ARTE DI LOCO" . Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "ARTE DI LOCO" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
De leveringstermijn bedraagt maximaal 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld.
In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.
6. Annuleren van de transactie
"ARTE DI LOCO" is er zich van bewust dat het Internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met - online winkelen - en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt "ARTE DI LOCO" een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.
7. Terugneming en terugbetaling
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst.
Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kunt u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst.
Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.
U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.
Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2021 Arte di Loco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel